W9501-31141

PRODUCT
CAP RADIATOR
PRICE
140.-
M5000, M105S DT, L2808, L3408 DI, L3408 DT, L4508 DI, L4508 DT
MODEL
L2605, L2808, L3408
SHARE PRODUCT
QUANTITY

หมายเหตุ

  1. ราคาที่ปรากฎเป็นราคา ณ เดือน ตุลาคม 2561
  2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาอะไหล่โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  3. กรุณาติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ผู้แทนจำหน่ายคูโบต้าทั่วประเทศ
อะไหล่แท้ คูโบต้า
คุ้มค่าทนทาน
SIAM KUBOTA Corporation Co., Ltd.
Copyright (c) 2017 SIAM KUBOTA Corporation. All Rights Reserved.