อะไหล่รถขุด

RD809-62240
กรองไฮดรอลิก(ไหลกลับ)
ราคา 3,700.-
รุ่น:
KX080-3
W9501-D1061
กรองอากาศตัวใน
ราคา 600.-
รุ่น:
M6040SU, KX080-3
W9503-31031
กรองอากาศตัวนอก
ราคา 800.-
รุ่น:
M6040SU, KX080-3
W9505-51011
สายพานพัดลม
ราคา 120.-
รุ่น:
KX161-3C
W9505-51031
ชุดไส้กรอง
ราคา 1,700.-
รุ่น:
KX161-3C
T1170-17800
สายพาน
ราคา 690.-
รุ่น:
KX161-3C
W9505-55031
กรองไฮดรอลิก(Pilot ส่งสัญญาณ)
ราคา 200.-
รุ่น:
KX91-3S2, KX161-3C
W9505-55061
กรองไฮดรอลิก(ดูด)
ราคา 1,050.-
รุ่น:
KX161-3C, KX161-Series
W9505-55071
กรองไฮดรอลิก(ท่อระบายไอ)
ราคา 120.-
รุ่น:
KX91-3S2, KX161-3C, KX161-Series
RD431-62122
กรองไฮโดรลิค (ไหลกลับ)
ราคา 1,450.-
รุ่น:
KX161-3C, KX161-Series
W9505-51051
กรองน้ำมันเครื่อง
ราคา 270.-
รุ่น:
KX161-3C, KX161-Series
RD452-42280
ไส้กรองตัวใน
ราคา 1,200.-
รุ่น:
KX161-3C, KX161-Series
อะไหล่แท้ คูโบต้า
คุ้มค่าทนทาน
SIAM KUBOTA Corporation Co., Ltd.
Copyright (c) 2017 SIAM KUBOTA Corporation. All Rights Reserved.