อะไหล่COMBINE HARVESTER

5T124-51362
HEAD,KNIFE
ราคา 590.-
Model:
DC-105X
5T072-51361
ASSY HEAD KNIFE
ราคา 590.-
Model:
DC-60, DC-68G
5T124-52440
SHAFT(FINGER)
ราคา 50.-
Model:
DC-105X
5T072-52442
SHAFT,FINGER
ราคา 50.-
Model:
DC-70H
5T072-55612
TINE,REEL (LOT 10)
ราคา 50.-
Model:
DC-70G, DC-95, DC-70H
5T051-55610
TINE REEL
ราคา 50.-
Model:
DC-60, DC-68G
W9503-23111
TOOTH THRESHING(Lot 10)
ราคา 75.-
Model:
DC-60, DC-95, DC-68
5T124-63240
TOOTH,THRESH.(STRAIGHT)
ราคา 100.-
Model:
DC-105X
W9503-23091
TOOTHTHRESHING STR.
ราคา 70.-
Model:
DC-60, DC-68G, DC-95
5T124-63130
PLATE(AUGER)
ราคา 580.-
Model:
DC-105X
5T072-63130
PLATE(AUGER)
ราคา 950.-
Model:
DC-68G
W9503-43221
PLATESPIRAL
ราคา 1,450.-
Model:
DC-60, DC-68, DC-70
อะไหล่แท้ คูโบต้า
คุ้มค่าทนทาน
SIAM KUBOTA Corporation Co., Ltd.
Copyright (c) 2017 SIAM KUBOTA Corporation. All Rights Reserved.