ข่าวสารและกิจกรรม

CSR เปลี่ยนยางใหม่ คืนประโยชน์สู่สังคม ณ เชียงราย
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 อะไหล่แท้คูโบต้า ร่วมกับ คูโบต้าจุงชัยสหยนต์ อาสาพัฒนาชุมชนกับโครงการ" CSR เปลี่ยนยางใหม่ คืนประโยชน์สู่สังคม"   โดยนำยางเก่าที่ลูกค้านำมาแลกซื้อยางใหม่ ไปจัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนและช...

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสาร

CSR เปลี่ยนยางใหม่ คืนประโยชน์สู่สังคม ณ พะเยา

ภาพบรรยากาศงาน CSR เปลี่ยนยางใหม่ คืนประโยชน์สู่สังคม ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 โดย ฝ่ายอะไหล่ ข...
ข่าวสาร

CSR เปลี่ยนยางใหม่ คืนประโยชน์สู่สังคม ณ เชียงราย

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 อะไหล่แท้คูโบต้า ร่วมกับ คูโบต้าจุงชัยสหยนต์ อาสาพัฒนาชุมชนกับโครงก...
อะไหล่แท้ คูโบต้า
คุ้มค่าทนทาน
SIAM KUBOTA Corporation Co., Ltd.
Copyright (c) 2017 SIAM KUBOTA Corporation. All Rights Reserved.