ข่าวสาร

CSR เปลี่ยนยางใหม่ คืนประโยชน์สู่สังคม ณ พะเยา

ภาพบรรยากาศงาน CSR เปลี่ยนยางใหม่ คืนประโยชน์สู่สังคม ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 โดย ฝ่ายอะไหล่ ของสยามคูโบต้าได้ร่วมมือกับ บจก.คูโบต้าพะเยา รับอาสาพัฒนาปรับปรุงสนามเด็กเล่นโรงเรียนบ้านจำไก่ ต.สันโต้ง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา พร้อมตรวจเช็คสภาพรถฟรีให้กับเกษตรกรภายในงาน

24 ส.ค. 61

แกลลอรี่

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ

ข่าวสาร

CSR เปลี่ยนยางใหม่ คืนประโยชน์สู่สังคม ณ เชียงราย

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 อะไหล่แท้คูโบต้า ร่วมกับ คูโบต้าจุงชัยสหยนต์ อาสาพัฒนาชุมชนกับโครงก...
อะไหล่แท้ คูโบต้า
คุ้มค่าทนทาน
SIAM KUBOTA Corporation Co., Ltd.
Copyright (c) 2017 SIAM KUBOTA Corporation. All Rights Reserved.